1

nieuws

Abstract

Melanoom vertegenwoordigt slechts 4% van alle huidkankers, maar behoort tot de meest dodelijke cutane neoplasmata. Dacarbazine is het favoriete medicijn voor de behandeling van melanoom in Brazilië via het volksgezondheidssysteem, voornamelijk vanwege de lage kosten. Het is echter een alkyleringsmiddel met een lage specificiteit en wekt in slechts 20% van de gevallen een therapeutische respons op. Andere geneesmiddelen die beschikbaar zijn voor de behandeling van melanoom zijn duur, en tumorcellen ontwikkelen gewoonlijk resistentie tegen deze geneesmiddelen. De strijd tegen melanoom vereist nieuwe, meer specifieke geneesmiddelen die effectief zijn in het doden van geneesmiddelresistente tumorcellen. Dibenzoylmethaan (1,3-difenylpropaan-1,3-dion) derivaten zijn veelbelovende antitumormiddelen. In deze studie onderzochten we het cytotoxische effect van 1,3-difenyl-2-benzyl-1,3-propaandion (DPBP) op B16F10-melanoomcellen, evenals de directe interactie met het DNA-molecuul met behulp van een optisch pincet. DPBP liet veelbelovende resultaten zien tegen tumorcellen en had een selectiviteitsindex van 41,94. We hebben ook het vermogen van DPBP aangetoond om rechtstreeks te interageren met het DNA-molecuul. Het feit dat DPBP in vitro kan interageren met DNA, stelt ons in staat om te veronderstellen dat een dergelijke interactie ook in vivo kan plaatsvinden en dat DPBP daarom een ​​alternatief kan zijn voor de behandeling van patiënten met geneesmiddelresistente melanomen. Deze bevindingen kunnen de ontwikkeling van nieuwe en effectievere medicijnen sturen.

grafisch abstract

3

Plot van het percentage celdood verkregen voor DPBP-verbinding tegen melan-A- en B16F10-lijnen in verschillende concentraties. De selectiviteitsindices (SI = IC50 melan-A / IC50 B16F10) waren 41,94.                    

Uitgegeven door Elsevier BV

Abstract

Dibenzoylmethaan (DBM) is een ondergeschikt bestanddeel van zoethout en een β-diketon-analoog van curcumine. Het voeren van 1% DBM in de voeding aan Sencar-muizen tijdens zowel de initiatie- als de post-initiatieperiode remde de door 7,12-dimethylbenz [a] anthraceen (DMBA) geïnduceerde multipliciteit van borsttumoren en de incidentie van borsttumoren sterk met 97%. In verdere in-vivo-onderzoeken om de mogelijke mechanismen van de remmende werking van DBM op te helderen, verminderde het voeren van de 1% DBM in het AIN-76A-dieet aan onvolgroeide Sencar-muizen gedurende 4-5 weken het natte gewicht van de baarmoeder met 43%, en remde de proliferatiesnelheid van borstklierepitheelcellen met 53%, baarmoederepitheel met 23% en baarmoederstroma met 77%, wanneer muizen werden gedood tijdens de eerste oestrusfase van de oestrische cyclus. Bovendien remde het voeren van 1% DBM in de voeding aan Sencar-muizen 2 weken voor, tijdens en 1 week na DMBA-behandeling (intubatie van 1 mg DMBA per muis eenmaal per week gedurende 5 weken) de vorming van totale DMBA-DNA-adducten in de borst. klieren met 72% met behulp van een post-32P-labelingstest. Het voeren van 1% DBM-dieet aan Sencar-muizen remde dus de vorming van DMBA-DNA-adducten in de borstklieren en verlaagde de proliferatiesnelheid van de borstklier in vivo. Deze resultaten verklaren mogelijk de sterke remmende werking van DBM op de borstcarcinogenese bij muizen.


Posttijd: 12 augustus 2020